@@edit

ایمپلنت به روش دیجیتال و بدون جراحی چیست

@@description

ایمپلنت به روش دیجیتال و بدون جراحی چیست؟

/%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/

ایمپلنت یک قطعه ای به شکل پیچی و دارای جنسی از تیتانیوم است که جایگزین دندان کشیده شده می شود. ایمپلنت دندان بدون جراحی و درد به وسیله ی پزشک متخصص با استفاده از مهارتی خاص در فک شما نصب می شود و بعد از گذشت زمان لثه شما استخوان سازی می کند. ایمپلنت دندان روز به روز پیشرفته تر می شود و علم...

جستجو نتیجه ای نداشت.