@@edit

ایمپلنت فوری مناسب چه کسانی است

@@description

ایمپلنت فوری برای چه کسانی مناسب است؟

/%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

اقدامات قبل از ایمپلنت فوری چیست؟ منظور از ایمپلنت فوری این است که ماشت ایمپلنت دندان در یک روز انجام می‌شود احتیاجی به ماه ها انتظار نیست. در این روش پزشکان مربوطه تاج ایمپلنت را بعد از کاشت پایه ی ایمپلنت جایگذاری می‌کنند. ( تاج همان قسمت سفید رنگ و قابل دیدن است یعنی همان دندان) پزشکان...

جستجو نتیجه ای نداشت.