@@edit

ایمپلنت فوری چیست

@@description

ایمپلنت فوری چیست؟

/%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/

ایمپلنت فوری کوتاه ترین راه برای نتیجه دلخواه ایمپلنت فوری شیوه ای است به روز در دانش دندانپزشکی که این امکان را ایجاد کرده تا جایگزین دندان های از بین رفته خالی نماند در موقعیت های ویژه و با تشخیص دکتر دندانپزشک صورت می شود برای نمونه برای نمونه درحالتی که دندان های جلویی از دست بروند...

جستجو نتیجه ای نداشت.