@@edit

شکست ایمپلنت دندان در چه مواردی رخ می دهد

@@description

شکست ایمپلنت دندان در چه موارد و به چه علت‌هایی رخ می‌دهد؟

/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D9%87%D8%AF/

همان طور که می دانید ایمپلنت دندان روز به روز در حال پیشرفت است. بهترین روش برای جایگذاری دندان شکسته یا خراب همین ایمپلنت است. اگر شما به درستی از ایمپلنت مراقبت کنید تا آخر عمر باقی می ماند اما در بعضی موارد ایمپلنت پس زده می شود که این موارد ربطی به مراقبت شما ندارد. خیلی کم پیش میاید...

جستجو نتیجه ای نداشت.