@@edit

مراحل جایگذاری ایمپلنت

@@description

مراحل جایگذاری ایمپلنت

/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA/

کاشت ایمپلنت در مطب دندان پزشک توسط متخصصص دندان پزشک و با بی حسی انجام می شود. و قبل از شروع جایگذاری ایمپلنت معاینه و رادیوگرافی انجام می شود و طبق نیاز بیمار قالب گیری و مراحل جراحی مشخص می شود. مرحله 1:در مرحله اول جراحی دهان بیمار آماده سازی می شود و در قسمتی که قرار است ایمپلنت کاشته...

جستجو نتیجه ای نداشت.