@@edit

مصارف پزشکی ایمپلنت دندان

@@description

مصارف پزشکی ایمپلنت دندان

/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/

امروزه با پیشرفت علم راه های بسیاری برای زیباسازی و ترمیم دندان ها وجود دارد که ایمپلنت دندان نیز در این مورد بسیار پر کاربرد است. پشتیبانی کردن از پروتزهای دندانی از اولین کاربردهایی است که می توان در مورد ایمپلنت اشاره کرد. امروزه یکی از مزیت های ایمپلنت ها ادغام با استخوان می باشد. این...

جستجو نتیجه ای نداشت.